hu

Kontaktné informácie

Crystal Call, a.s. – Centrála
Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
IČO: 35 880 805
IČ DPH: SK2021805225
Zapísaná: OR OS BA I, odd. Sa, vl. 4346/B

 

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:
IBAN Code: SK72 1111 0000 0010 8156 2009
SWIFT Code: UNCRSKBX

 

Obchodné oddelenie:
sales@crystalcall.eu
0800 555 666

Ekonomické oddelenie:
ekonom@crystalcall.eu
+421 2/ 322 33 324

Oddelenie ľudských zdrojov:
hrcc@crystalcall.eu

Slovensko:
Crystal Call, a.s
Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35880805
DIČ: SK2021805225
Bankové spojenie: 1081562009/1111 – UniCredit Bank

Slovensko:
Masarykova 2722/22, 080 01 Prešov
Slovenská republika

Slovensko:
Masarykova 2722/22, 080 01 Trebišov
Slovenská republika

Slovensko:
M. R. Štefánika 2329, 075 01 Trebišov
Slovenská republika

Slovensko:
Dopravná 2, 955 01 Topoľčany
Slovenská republika

Slovensko:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Slovenská republika

 

Česko:
Crystal Call, s.r.o.
T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Česká republika
IČO: 29298415
DIČ: CZ29298415
IBAN CZ: CZ5201000001071041510247

 

Maďarsko:
Crystal Call Hungaria Kft.
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48
Maďarsko
IČO: Cg. 13-09-163763
DIČ: HU22774743

 

Poľsko:
Crystal Call Spolka z o.o.
ul. Cieszyńska 365, 43 300, Bielsko-Biala (Wapienica)
Poľsko
IČO: 243390197
DIČ: PL5472147983
IBAN EUR: PL 28 1240 1170 1978 0010 5434 4500
IBAN PLN: PL 86 1240 1170 1111 0010 5434 4223

 

Rumunsko:
Crystal Call SRL
Oradea str. Cuza Voda nr.50 Judetul Bihor
Rumunsko
IČO: 28050874
Bankové spojenie: RO08BTRL00504202F24532XX –
BANCA TRANSILVANIA ORADEA