sk

Kontaktní údaje

Crystal Call, a.s. – Centrála
Hálkova St 1/A, 831 03 Bratislava, Slovakia
IČO: 35 880 805
IČO DPH: SK2021805225
Zapsána: OR OS BA I, section Sa, insert No. 4346/B

 

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SWIFT Code: UNCRSKBX
IBAN Code: SK72 1111 0000 0010 8156 2009

Polia označené * sú povinné.

 

Obchodné oddelenie:
sales@crystalcall.eu
0800 555 666

Ekonomické oddelenie:
ekonom@crystalcall.eu
+421 2/ 322 33 324

Oddelenie ľudských zdrojov:
hrcc@crystalcall.eu

Slovakia:
Crystal Call, a.s
Hálkova St 1/A, 831 03 Bratislava, Slovakia
IČO: 35880805
DIČ: SK2021805225
Bank details: 1081562009/1111 – UniCredit Bank

Slovakia:
Námestie SNP 639/22
Nováky 972 71

Slovakia:
Masarykova 2722/22
080 01 Prešov
Slovakia

Slovakia:
M. R. Štefánika 2329, 075 01 Trebišov
Slovakia

Slovakia:
Dopravná 2
955 01 Topoľčany
Slovakia

Slovakia:
Mierové námestie 37 (VÚB banka, 1st floor
– opposite of ELIZABETH Hotel), 911 01 Trenčín
Slovakia

 

Czech republic:
Crystal Call, s.r.o.
T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín, Czech republic
IČO: 29298415
DIČ: CZ29298415

 

Hungary :
Crystal Call Hungaria Kft.
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48, Hungary
IČO: Cg. 13-09-163763
DIČ: HU22774743

 

Poland:
Crystal Call Spolka z o.o.
ul. Cieszyńska 365, 43 300, Bielsko-Biala (Wapienica),
Poland
IČO : 243390197
DIČ: PL5472147983

 

Romania :
Crystal Call SRL
Oradea str. Cuza Voda nr.50 Judetul Bihor, Romania
IČO: 28050874
Bankové spojenie: RO08BTRL00504202F24532XX –
BANCA TRANSILVANIA ORADEA