Komunikace je hra, pokud znáte pravidla

V posledních letech se péče o zákazníky stává běžnou součástí strategie obchodních společností. V rostoucí konkurenci na trhu bývá aktivní komunikace se zákazníkem povýšena na nezbytnost. Společnosti vykazují posun od zaměřenosti na produkt, k orientaci na zákazníka – vytvořené pro klienta, řízené klientem. Být v kontaktu může být v případě správně zvoleného nástroje vysokou přidanou hodnotou nejen pro klienta, ale především pro společnost.

Náš zákazník, náš pán

Chování zákazníků a jejich očekávání se mění spolu s dobou. Dnešní konzumenti jsou sofistikovanější, vzdělanější, informovanější a vybíravější. Mohou si zvolit z více možností a mají tedy i větší očekávání v souvislosti se servisem, který je společností poskytován. Čekat na to, kdy se zákazník ozve, může být v silné konkurenci zároveň čekáním, kdy se postará o našeho zákazníka někdo jiný.

Přestože je krok směrem k zákazníkovi většinou spojený s prvotní investici, pokud je důkladně naplánována a vhodně směřována, bývá v konečném důsledku ziskem a přidanou hodnotou.

Překvapte!

Pokud oslovit, tak promyšleně. Důležitý je způsob zvolené komunikace, který by měl být přizpůsoben cílové skupině, produktu a mnoha dalším okolnostem. Nejpoužívanější způsoby komunikace jsou zejména tváří v tvář, telefonická, korespondenční či elektronická. Každý klient je jedinečný, proto ideál v tomto směru neexistuje. Omezení se nevyhnou ani jednomu ze zmíněných způsobů. Správnou volbou je kombinování různých způsobů, protože apelovat na klienty v pravidelných intervalech stejným způsobem je budováním klientské základny, která se stane imunní vůči dalším pokusem o interakci.

Nebojte se oslovit potencionální i stávající zákazníky. Ptejte se, zajímejte se, prezentujte se. Iniciativou získáte odpovědi, díky kterým můžete svůj byznys posunout dále. Pozornou analýzou informací od zákazníka lze postupovat, odstraňovat bariéry, předcházet konfliktům, případně včas dořešit drobné nedokonalosti ke spokojenosti zákazníka. Živá interakce s klientem je vhodným marketingovým nástrojem, kterým můžete významně ovlivnit prodejní výsledky. Slovy R. Collier „Úspěch je součet malých snah opakovaných den co den.“.

Jak na to?

Příprava kvalitní proklientsky zaměřené kampaně vyžaduje mimo jiné čas a zkušenosti. Pokud upřednostňujete profesionalitu a pohodlí, pomocnou ruku Vám umí podat tým našich zkušených odborníků, kteří kampaň pomohou dotvořit, realizovat a analyzovat.

V případě, že v budoucnu budete uvažovat nad tím, jak svůj byznys osvěžit, neuvažujte pouze nad inovacemi v oblasti nabízených produktů, ale také nad inovacemi ve způsobu komunikace se zákazníky, protože i brilantní produkt může zůstat bez povšimnutí bez patřičné prezentace. Proto se zajímejte, oslovujte, analyzujte potřeby zákazníka a zejména, nebojte se inovací, protože jak prohlásil zakladatel jedné z nejznámějších společností na světě, Steve Jobs – „Inovace představuje rozdíl mezi lídrem a následovníkem.“Pokud vás prezentace naší firmy zaujala

Kontaktujte nás