Aktivní
telemarketing

Akvizice nových zákazníků

V dnešním konkurenčním boji potřebuje každá společnost neustále získávat nové zákazníky. S námi to dokážete!

Našim cílem je nabídnout Vám efektivní akviziční kanál, který Vám přinese nové obchodní příležitosti, zvýší povědomí o Vaší společnosti a pomůže Vám oslovit širší skupiny potencionálních zákazníků. Kromě samotného oslovování nových zákazníků (tzv. Cold Calls) nabízíme i služby zaměřené na získávání souhlasu s dalším oslovením, díky čemuž Vám zajistíme databázi klientů, které už můžete oslovit přímo Vy, resp. Vaši obchodní zástupci.

OSLOVTE VHODNOU CÍLOVOU SKUPINU

Díky našim obrovským a neustále aktualizovaným databázím Vám vyselektujeme vhodnou cílovou skupinu na míru. Následně ji oslovíme profesionální a nenucenou formou.

VYUŽIJTE I DOPLŇKOVÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Samotnou telefonickou akvizici umíme vhodně doplnit dalšími marketingovými aktivitami, jako například direct mailing nebo direct e-mailing s marketingovými informacemi o Vaší společnosti a jejich produktech.

Odprezentujte svoji společnost nebo klientům přímo nabídněte své produkty a služby!

Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme cenovou nabídku našich služeb šitou přesně podle Vašich potřeb.

Sjednejte si schůzku

Telesales, cross-sale a up-sale aktivity

Naše operátory specializujeme do skupin podle jejich osobnostních preferencí a schopností, díky čemuž dokážeme předat prostřednictvím telefonu prakticky vše, na co si jen pomyslíte.

Úspěchem jsou profesionální a vyškolení operátoři

Pro maximalizaci výsledku je každý operátor zainteresován na prodeji i formou osobního ohodnocení a zapojením se do různých interních motivačních soutěží. Samozřejmostí jsou také kvalitní produktová školení, jakož i školení prodejních a argumentačních dovedností.

Zárukou té nejvyšší kvality poskytovaných služeb jsou naše dlouholeté zkušenosti v oblasti telefonického prodeje a množství spokojených klientů.

Nabízíme řešení na míru

V závislosti na vašem produktu a typu oslovených klientů Vám nabídneme řešení „na míru“ s doporučením na nejvhodnější formu prodeje prostřednictvím telefonu.

Touto formou prodeje nabízíme naše rozsáhlé, denně aktualizované databáze. Na základě Vašich databází umíme připravit kompletní cross-sale a up-sale programy s maximalizací přidané hodnoty a co nejvyšší efektivitou.

Nechte si vypracovat cenovou nabídku našich služeb v oblasti Telesalesu na míru. Rádi Vám pomůžeme.

Sjednejte si schůzku

Vymáhání a upomínkování pohledávek

V případě, že evidujete pohledávky po lhůtě splatnosti, můžete využít naše bohaté zkušenosti s vymáháním dlouhodobých i krátkodobých pohledávek.

Účinnou metodou získávání těžko vymahatelných pohledávek nebo nedoplatků Vaší společnosti je telefonické vyzývání k úhradě. Kromě telefonického upomínání umíme zajistit i další formy oslovení dlužníků, ať už formou adresných e-mailů, poštovních zásilek nebo SMS zpráv.

Naši operátoři jsou pravidelně školení na komunikační techniky, jakož i tréninky asertivity v komunikaci s klienty, díky čemuž umí velmi úspěšně argumentovat a odolávat nátlaku klientů.

Tato služba zajišťuje maximální míru vynutitelnosti s minimálními náklady díky našemu jedinečnému know-how a zkušenostem. Od dlužníků získáte okamžitou zpětnou vazbu, na jejímž základě můžete uskutečnit další nutné právní kroky nebo odprodat pohledávky.

Pokud potřebujete minimalizovat, resp. snížit počet svých pohledávek, případně korektní formou upozornit dlužníky, naši specialisté Vám rádi připraví návrh a nejvhodnější způsob oslovení klientů s cílem co nejefektivněji využít vložené finanční prostředky.

Sjednejte si schůzku

Můžete mít naše služby zdarmaZjistěte jak

Telefonický průzkum trhu

Díky průzkumům dokážeme zjistit povědomí o Vaší společnosti nebo značce, spokojenosti Vašich klientů s poskytovanými službami nebo účinnost reklamní kampaně.

Takový způsob Vám pomůže při přípravě a plánování budoucích marketingových aktivit. Pokud potřebujete lépe poznat potřeby a názory svých klientů, tou nejvhodnější formou je telefonický průzkum. Jeho hlavní výhodou je jeho adresnost a možnost flexibilně reagovat na poznatky a zkušenosti klientů přímo během telefonického hovoru.

Telefonický průzkum trhu

Telefonický průzkum je vhodnou alternativou i v případě, když plánujete uvést na trh nový produkt a chcete předem vědět, jaký ohlas můžete očekávat, nebo se plánujete prosadit na trhu v dalších zemích a potřebujete poznat potenciál zahraničních trhů. Jelikož jsme MULTIJAZYČNÉ call cetrum, dokážeme zrealizovat průzkumy na zahraničních trzích za velmi výhodných podmínek.

Vyhodnocování, reporty a statistiky

Naši odborníci připraví pro Vaše kampaně specializované elektronické dotazníky, které umožňují přehledné zapisování údajů z telefonických hovorů podle Vašich představ a požadavků. Po ukončení průzkumu Vám předáme kompletní databázi dotazovaných subjektů a přehledné reporty a statistiky ve smyslu zadání. Samozřejmostí je průběžné zasílání reportů ve zvolených termínech, abyste měli průběžné a aktuální výsledky průzkumu k dispozici vždy, když je budete potřebovat.

Poznejte své klienty a jejich názory, zjistěte potenciál svých produktů a získejte zákaznickou zpětnou vazbu.

Sjednejte si schůzku

Retenční programy

Poslední záchranou na udržení odcházejícího zákazníka je často skutečně kvalitně navržený a provedený retenční program. Spolehněte se na nás.

Retenci klientů prostřednictvím telefonu zajišťujeme profesionalitou, kvalitou a nenucenou formou s ohledem na různorodost klientů a jejich potřeb.

Naši operátoři jsou pravidelně školeni

Naši operátoři jsou pravidelně školeni na komunikační techniky a metody oslovování klientů. Jejich práce je monitorována odpovědnými manažery, kteří zaručují nejvyšší kvalitu poskytnutých služeb.

Naši odborníci Vám rádi pomohou s výběrem vhodné formy oslovení klientů, přípravou optimálního telefonického scénáře a výběrem nejvhodnějšího času oslovení.

Prodloužení vázanosti nebo pokračování
předplatného produktů a služeb

Naše služby jsou pro Vás vhodné i v případě, kdy potřebujete prodloužit vázanost stávajících klientů nebo je oslovit s nabídkou pokračování předplatného svých produktů a služeb.

Využijte naše know-how a dlouholeté zkušenosti našich operátorů pro retenční programy a nechte si denně posílat statistiky s počtem „zachráněných“ zákazníků. Samozřejmě, v případě zájmu doplníme telefonickou retenci adresným mailingem, e-mailingem či SMS službami. V „zachraňování“ zákazníků jsme jako doma. Spolehněte se na nás.

Sjednejte si schůzku

Domlouvání obchodních setkání

Potřebujete získat nové obchodní příležitosti? Zvýšit efektivitu práce svých obchodních zástupců? Nebo podpořit prodej produktů? Jsme tu pro Vás! Dohodneme Vám obchodní schůzky. A nejen to. Šetřete svůj čas s námi.

Pomůžeme Vám adresně oslovit vhodnou skupinu potencioálních klientů a dohodnout obchodní schůzky či účast na Vašich odborných prezentacích a workshopech.

Zvyšte potenciál svých obchodníků tak, aby využívali svůj pracovní čas co nejefektivněji. Využijte naše služby v oblasti sjednávání obchodních schůzek pro své zaměstnance, aby se mohli věnovat tomu, za co jsou opravdu placeni a co vám skutečně přináší zisk.

Připravíme vhodný telemarketingový program, díky kterému zvýšíte efektivitu obchodního oddělení a získáte nové obchodní příležitosti.

Na každý den dohodneme přesně určený počet schůzek ve vybraných lokalitách, ty zaznačíme přímo do kalendáře obchodních zástupců a zabezpečíme zpětnou vazbu od klientů, stejně tak i spokojenost s uskutečněným setkáním prostřednictvím telefonických průzkumů spokojenosti – zákaznické zpětné vazby. Tyto informace umíme poskytovat na denní bázi.

Zajistíme účast stanoveného počtu účastníků na Vašich prezentacích, propagačních akcích, výstavách či eventech. Každému účastníkovi zašleme pozvánku nebo připomínku ve formě e-mailu, dopisu nebo SMS. Kontakujte nás a nechte si pomoct.

Kontaktujte nás a nechte si pomoci.

Sjednejte si schůzku

Mystery shopping a mystery calls

Přístup Vašich zaměstnanců ke klienům, jejich vystupování a kvalita jimi poskytovaných služeb je pro Vás určitě důležitá. Pokud si potřebujete nezávisle ověřit, jak zaměstnanci vystupují jménem Vaší společnosti, tou nejvhodnější volbou jsou mystery calls a mystery shopping.

Navrhneme vhodný scénář hovoru

Naši odborníci připraví vhodný scénář telefonického hovoru (call script), který zajistí relevantní informace a dostatečnou vypovídající hodnotu o přístupu zaměstnanců ke klientům. S hodnotícími telefonáty a kontrolou kvality poskytovaných služeb mají naše call centra dlouholeté zkušenosti.

V případě, že máte vlastní call centrum, resp. interní síť prodejců, Vám dokážeme zajistit účinnou, a hlavně nezávislou kontrolu jejich reálné výkonnosti a kvality. Umíme přesně změřit odbornost a ochotu každého jednoho telefonického operátora, resp. pracovníka, aniž by bylo takové hodnocení poznamenáno „interním pohledem“ a bez rizika úniku informací o takové kontrole.

Hovory vám nahráváme

Všechny hodnotící hovory je možné nahrávat a nahrávky následně analyzovat s našimi specialisty, kteří Vám vhodně poradí a dají doporučení na oblasti, ve kterých se potřebují Vaši zaměstnanci zlepšit. Také umíme nabídnout vhodné školení pro vaše zaměstnance právě v oblastech, ve kterých mají najvětší nedostatky.

Nechte si vypracovat cenovou kalkulaci pro mystery calls a mystery shopping.

Sjednejte si schůzku

Uvítací hovory

Chcete-li poskytnout svým novým klientům služby v nejvyšší kvalitě a dát jim pocit jedinečnosti, využijte naši nabídku v oblasti uvítacích hovorů – Welcome Calls.

Poděkujte svým klientům za důvěru, kterou Vám projevili. Uvítací hovory Vám zároveň pomohou lépe poznat klienty, jejich potřeby a požadavky. Naši specialisté připraví návrh nejvhodnější formy a času oslovení klientů s cílem poděkovat jim za důvěru, poskytnout bližší informace nebo odpovědět na jejich otázky.

Uvítací hovory jsou jedinečným nástrojem, který otevírá prostor pro další komunikaci s klientem, především v oblasti nabídky produktů a služeb, a pomůže Vám zanechat u klienta pozitivní první dojem. Zároveň představují ideální příležitost, jak seznámit klienta s Vaším stávajícím systémem zákaznické péče.

Sjednejte si schůzku

Finanční zprostředkování

V případě, že Vaše společnost poskytuje finanční služby a Vy potřebujete rozšířit portfolio klientů, cíleně oslovit širší skupiny potenciálních klientů, případně zvýšit svůj obrat, nabízíme Vám spolupráci v oblasti finančního zprostředkování

Jme držitelem licence Národní banky Slovenska na prodej finančních produktů. Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti finančního zprostředkování a úspěšnou spolupráci s mnohými finančními institucemi na Slovensku i v zahraničí rádi zúročíme ve Váš prospěch.
Specializovaná skupina našich operátorů je pravidelně školena v oblasti finančních služeb, produktů a komunikačních technik.

Naše call centra dokážeme propojit zabezpečenými přenosy s Vaší firmou a softwarem, do kterého můžeme přímo zapisovat získané údaje a podmínky dohodnuté s klientem.

Ve spolupráci s našimi partnery Vám dokážeme zajistit komplexní služby v oblasti finančního zprostředkování, především back office aktivity (tisk smluv, obálkování), doručení smluv klientům, jejich skenování až po předání vyplněných a podepsaných smluv.

Sjednejte si schůzku

Pokud vás prezentace naší firmy zaujala

Kontaktujte nás