Jiné aktivity

Pronájem a implementace call centrové technologie

Proč byste měli kupovat drahé technické a softwarové vybavení vlastního call centra, když si ho můžete pronajmout od nás za nulové investiční náklady?

Formou outsourcingu získáte mnohé výhody, které se projeví ve strategickém rozhodování Vašeho podnikání.

V takovém případě platíte jen jeden měsíční poplatek závislý na počtu operátorských míst, které využíváte ve Vašich prostorách, s vlastními zaměstnanci. V tomto poplatku jsou již zahrnuty veškeré funkcionality systému, které přinášejí Vašemu podnikání konkurenční výhodu. V rámci měsíčního paušálu nabízíme využití našich serverů a ústředen, aktualizaci systému, technickou správu a dozor 24/7. V případě dohody Vám rádi zajistíme i další služby s vyšší přidanou hodnotou.

Také Vám rádi zabezpečíme potřebná školení, ať už k systémům a technice nebo školení na míru pro Vaše operátory – komunikační, prezentační či prodejní.

Jako jedno z největších kontaktních center ve střední Evropě disponujeme špičkovými technologiemi, které Vám v případě pronájmu zajistí potřebnou dostupnoust a pokrytí Vašich aktivit v oblasti komunikace s klienty.

Zároveň poskytneme potřebnou podporu a pomoc při nastavení a konfiguraci našich systémů podle Vašich potřeb.

Sjednejte si schůzku

Pronájem databází B2B i B2C

Základem úspěchu každé direct marketingové kampaně je kvalitní databáze. Naše denně aktualizované databáze klientů Vám budou plně k dispozici.

Pomůžeme Vám tím získat konkurenční výhodu při realizaci marketingových kampaní. Díky dlouholeté tvorbě a permanentní aktualizaci našich databází Vám dokážeme nabídnout vhodnou cílovou skupinu pro Vaše produkty a služby, a tím pádem zefektivnit finanční prostředky vynaložené na oslovování potenciálních zákazníků

Selekce a filtrace databází

Naše B2B a B2C databáte je možné selektovat na základě množství kritérií, jakými jsou například odvětví působení společnosti podle statistické klasifikace ekonomických činností, forma majetkové účasti, počet zaměstnanců či výška ročního obratu.

Společnost Crystal Call provozuje vlastní CRM systém, který obsahuje všechny dostupné informace o kontaktech v našich databázích, a pomocí kterého je možné databáze filtrovat přesně dle Vašich požadavků. Tento systém jsme vytvořili pomocí dlouholetého a jedinečného know-how, díky čemuž disponujeme speciálními ochrannými prvky a možnostmi aktualizace databází podle dopředu určených klíčů. Samozřejmě, všechny procesy přísně podléhají aktuální legislativě v dané zemi Evropské unie.

V případě, že se Vámi požadovaná kritéria v naší databázi nenacházejí, vytvoříme pro Vás kontaktní databázi na míru podle Vámi zvolených kritérií.

Sjednejte si schůzku

Consulting

Spolehněte se na naše dlouhodobé zkušenosti a nechte si poradit od skutečných profesionálů!

Nabízíme Vám možnost využít naše dlouholeté zkušenosti a poznatky z oblasti kontaktních center a back office aktivit, díky čemuž můžete efektivněji naložit s Vašimi finančními prostředky a časem. Vypracujeme Vám analýzu využívání interních zdrojů a fungování procesů Vaší společnosti. Zároveň pro Vás připravíme návrh optimalizace nákladů a využívání zdrojů v oblasti komunikačních kanálů a back office.

Naši specialisté se plně přizpůsobí Vašim potřebám a připraví pro Vás systém školení a doporučení na míru. V souladu se získanými poznatky najdou vhodné dodavatelské řešení, které Vám zajistí snížení finančních nákladů a časovou úsporu pro Vaše zaměstnance.

Naše komplexní služby zahrnují prvotní analýzu, přípravu návrhů řešení (vize), jejich implementaci a následné vyhodnocení a konzultace. Všechny procesy vyhodnocujeme průběžně a upravujeme je do optimální podoby s cílem dosáhnout efektivních výsledků.

Pokud potřebujete zvolit vhodnou strategii pokroku Vaší společnosti nebo podrobit stávající strategii nezávislé analýze, neváhejte a kontaktujte naše obchodní oddělení.

Rádi se s Vámi setkáme a připravíme pro Vás nezávaznou cenovou kalkulaci.

Sjednejte si schůzku

Můžete mít naše služby zdarmaZjistěte jak

Implementace CRM

Při každé z našich telemarketingových kampaní se snažíme nabídnout klientovi kromě samotné kampaně i další přidanou hodnotu. Zjistěte jak!

Dosahujeme toho díky používání interního CRM systému.

Customer Relationship Management

CRM systém pomáhá poznat chování a potřeby Vašich stávajících a potencionálních klientů, díky cílené evidenci a monitoringu jejich potřeb a požadavků.

Součástí služby poskytnuté společností Crystal Call je nasazení lokálního CRM systému pro účely následné interakce se zákazníkem z pohledu kontaktního centra. Všechny údaje, které budou během prvního telefonátu zapsány do „karty“ klienta, budou interaktivně použity při následných komunikacích s klientem v rámci kontaktního centra (např. během druhého vzájemného rozhovoru může operátor aktivně komunikovat s klientem ohledně už jednou prezentované nabídky či akce, resp. získávat konkrétnější zpětnou vazbu, jako tomu bylo při prvním telefonátu).

Všechny takto získané poznatky Vám po skončení kampaně odevzdáme ve Vámi zvolené formě a Vy je můžete využít pro potřeby další interakce s klientem.

Rádi Vám vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku přesně podle vašich potřeb. Kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Sjednejte si schůzku

Direct mailing, direct e-mailing

Efektivní formou oslovení klientů je kromě samotného telemarketingu i oslovení pomocí adresných listových zásilek nebo elektronické pošty.

Efektivita direct mailingu a e-mailingu spočívá v přímém oslovení konkrétní cílové skupiny prostřednictvím zasílání nabídkových listů, letáků, katalogů či prezentací.

Rádi využijeme naše dlouholeté zkušenosti v oblasti přímého oslovování klientů ve Váš prospěch. V oblasti direct mailing zajišťujeme komplexní služby od návrhu vizualizace letáků či listů, jejich následný tisk až po jejich samotnou distribuci a doručování. Tyto služby Vám díky dlouholeté spolupráci s našimi obchodními partnery zajistíme za velmi výhodných podmínek.

Využijte také naše služby v oblasti e-mailingu včetně vytvoření emailového účtu a grafického návrhu.
Uvedené formy oslovení je možné kombinovat navzájem, resp. použít jako vhodný doplněk telemarketingové kampaně.

Bližší informace o nejvhodnější formě oslovení cílové skupiny klientů Vám rádi odprezentujeme osobně. Neváhejte a kontaktujte naše obchodní oddělení.

Sjednejte si schůzku

SMS marketing

Prostřednictvím SMS můžete hromadně , ale i individuálně oslovit zákazníky s prezentací nových produktů, služeb anebo připravovaných akcí.

Zároveň můžete SMS využít jako nástroj připomenutí blížících se termínů či neuhrazených pohledávek Vašim zákazníkům.

SMS služby je také vhodné využít jako doplňkový nástroj telemarketingových kampaní, kdy můžete zákazníka informovat například o telefonicky dohodnutém termínu a místě osobního setkání nebo adrese a kontaktních údajích Vaší společnosti.

Díky naší dlouholeté spolupráci s mnoha provozovateli telekomunikačních služeb Vám dokážeme poskytnout komlexní SMS služby za velmi výhodných podmínek

SMS zprávy dokážeme odesílat jednorázově nebo ve vlnách, přesně podle Vašich požadavků. Zároveň dokážeme zadefinat odesílatele, t.j., že se příjemci místo telefonního čísla odesílatele zobrazí text – například s názvem Vaší společnosti nebo Vašeho produktu, který chcete propagovat.

Nechte si vypracovat nezávaznou cenovou nabídku i s kompletními informacemi o možnostech využití našich SMS služeb. Kontaktujte naše obchodní oddělení.

Sjednejte si schůzku

Direct marketingové analýzy a poradenství

Základem úspěchu každé kampaně je zvolit si správnou a adresnou strategii oslovování stávajících či potencionálních klientů.Vyzkoušejte to s námi.

V oblasti přímého oslovování a marketingu máme bohaté a dlouholeté zkušenosti. Rádi pro Vás vypracujeme nabídku na míru, v rámci které Vám poradíme s výběrem vhodné marketingové strategie, formou a dobou oslovení, ale také se specifiky oslovování různých skupin klientů.

Naši telemarketingoví odborníci Vám vypracují přesně podle Vašich požadavků nezávislou direct marketingovou strategii, která bude složena z následujících bodů.

  • výběr vhodné databáze kontaktů
  • výběr způsobu a formy oslovení
  • vypracování scénáře volání (call skritp – podrobný dokument pro operátora zohledňující všechny možné reakce respondentů s návodem, jak odpovědět)
  • určení nejvhodnějšího času a formy oslovení klientů
  • výběr vhodného počtu operátorů a jejich zaškolení
  • návrh obsahu reportů a statistik
  • zaškolení Vašich pracovníků

Zároveň nabízíme služby v oblasti poradenství a konzultací v případě stávajících kampaní, které naši odborníci podrobí analýze a vypracují seznam doporučení a změn s cílem zvýšení úspěšnosit oslovování Vašich klientů.

Školení Vašich zaměstnanců

Kromě analýz a doporučení nabízíme i realizaci školení pro Vaše zaměstnance, které Vám v případě zájmu rádi zajistíme prostřednictvím našich trenérů a školitelů s dlouholetými zkušenosti v oblasti direct marketingu.

Pokud potřebujete zvolit vhodnout strategii přímého oslovování klientů nebo podrobit Vaši existující staretegii nezávislé analýze, neváhejte. Rádi se s Vámi setkáme a připravíme Vám nezávaznou cenovou kalkulaci.

Sjednejte si schůzku

Školení a tréninky pro Vaše zaměstnance

Rádi se s Vámi podělíme o naše dlouholeté zkušenosti v oblasti telemarketingu a komunikace s klienty. Naučíme Vás vydělávat víc.

Pro Vaše zaměstnance připravíme individuální nebo skupinová školení s našimi školiteli a trenéry, které jim pomohou v rozvoji měkkých dovedností, především v oblastech:

komunikace, argumentace, asertivity, zvládání strachu, práce pod stresem, aktivního poslouchání, zvládání námitek, prodejních dovedností.

Naši školitelé vypracují pro Vaše zaměstnance individuální plán školení a pomohou jim rozvinout dovednosti, které potřebují pro zlepšení svého pracovního výkonu.

Prostřednictvím mystery shoppingu a mystery calls připraví reálnou analýzu oblastí, ve kterých Vaši zaměstnanci potřebují pomoct a poradit. Následně tyto poznatky aplikují do příkladů na samotných školeních a tím Vašim zaměstnancům ukáží skutečné chyby, kterých se v komunikaci s klientem dopouštějí.

Termín a místa školení plně přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům. Také připravíme potřebné technické zabezpěčení, abychom minimalizovali Vaše náklady na samotné školení.

Sjednejte si schůzku

Back office aktivity

Komplexně pro Vás zajistíme všechny aktivity v oblasti „Back office“ a pomůžeme Vám odbřemenit zaměstnance od méně efektivních činností. Šetříme Váš čas.

Outsourcing Back office služeb Vám zaručí kvalitně a svědomitě vykonanou práci, o stavu a výsledcích budete dostávat pravidelný reporting na denní bázi. Zajistíme veškeré aktivity v oblastech přípravy, třídění, skenování, přijímání či odesílání poštovní korespondence, ale také komplexní služby v oblasti e-mailové komunikace.

Uskladňování dokumentů

Samozřejmostí je zajištění přebírání telefonických hovorů s vedením přehledné evidence a zaznamenáváním relevantních informací.

Díky dlouhodobé spolupráci s mnoha zasilatelskými společnostmi umíme zajistit i doručování dokumentů a smluv za velmi výhodných podmínek. Samozřejmostí je i jejich následné selektování a zadávání do Vašeho informačního systému.

V případě všech Back office činností můžeme smluvně garantovat (prostřednictvím SLA – „service level agreement“) kvalitu a frekvenci zpracování na Vámi požadované úrovni.

Outsourcingem Back office služeb u nás výrazně snížíte své náklady a zvýšíte efektivitu svých zaměstnanců.

Sjednejte si schůzku

Archivace a digitalizace dokumentů

Uložte si u nás dokumenty a šetřete svůj prostor a čas zaměstnanců. Využijte možnost uskladnění dokumentů a složek v našich zabezpečených a monitorovaných archivačních prostorách.

Zajistíme Vám komplexní archivační služby od převzetí dokumentu, jeho označení až po jeho uložení a vypracování přehledného záznamu.

Naše archivační prostory splňují vysoké bezpečnostní a prostorová kritéria. Rádi Vám je v případě zájmu osobně odprezentujeme.

Zároveň nabízíme doplňkovou službu v oblasti digitalizace dokumentů, díky čemuž je budete mít v případě potřeby rychle k dispozici vždy, když je budete potřebovat, bez nutnosti fyzického hledání. Z Vašich dokumentů „vytáhneme“ do elektronické podoby přesně ty údaje, které jsou pro Vás při vedení záznamů a kartoték relevantní.

Využijte naše služby v oblasti archivace a digitalizace dokumentů. Kontaktujte naše obchodní oddělení a nechte si vypracovat nezávaznou cenovou nabídku.

Sjednejte si schůzku

Pokud vás prezentace naší firmy zaujala

Kontaktujte nás