Trend spokojenosti nebo Co přináší outsourcing služeb call centra?

Současnost nám přináší „trend spokojenosti“. Všechny společnosti se snaží o spokojených zaměstnanců, spokojených dodavatelů, spokojenost zákazníků a v neposlední řadě spokojenost samotné společnosti s vlastními zisky při adekvátní finanční úspoře a s konkurenceschopným postavením na trhu.

Pokud uvažujete o outsourcingu služeb call centra, znamená to, že se přebíjíte implementací současného „trendu spokojenosti“ do jakéhokoliv z uvedených pracovních segmentů. Primární příčinou využití externího call centra na přímý kontakt se zákazníky pro příchozí nebo odchozí hovory je většinou zjištění, že něco není s cílem odstranění negativních kvalitativních a kvantitativních parametrů interního call centra nebo obecně kontaktu se zákazníkyům pořádku. Vždy přicházejí v úvahu minimálně dvě možnosti, a to možnost podpory současného systému a rozvoje interních struktur obsluhy koncového zákazníka nebo tvorba nového systému a optimalizace externích struktur obsluhy veřejnosti, a tedy outsourcing služeb.

V případě využití služeb externího call centra máte možnost jednoduše nastavit tři základní oblasti řízení – procesní nastavení, lidské zdroje a technické vybavení. Díky jednoduché objednávce dochází k výraznému a rychlému kvalitativnímu zlepšení vámi poskytovaných služeb, finanční úspoře a zvýšení obratu.

Při obsluze příchozích a odchozích hovorů se vám naskytne možnost rozsáhlého servisu klientů s přenesením odpovědnosti za dosažené výsledky na externí call centrum s vymezením jasně stanovených SLA. Další výhodou je pravidelné hodnocení a kontrola plnění cílů formu kterých si můžete libovolně zvolit. Investiční náklady spojené s lidskými zdroji a technologickým zabezpečením jsou prakticky minimalizovány, stejně jako časové náklady spojené s péčí o tyto dva primární zdroje činnosti call centra.

V neposlední řadě získáte využitím služeb externího call centra konkurenční výhodu, protože se setkáte s týmem specialistů, kteří znají vaši konkurenci a vědí vám doporučit, jaké kroky jsou při finanční úspoře vhodné. Profesionální zkušenosti našeho managementu přinášejí výrazné zvýšení kvality poskytovaných služeb s možností zpracovávat požadavky 24/7/365 při nízkých nákladech na vzdělávání zaměstnanců.

Zní to velmi jednoduše, a proto se můžete ptát, jaké kroky vás povedou k tomu, abychom dosáhli „trend spokojenosti“ nejen v oblasti obsluhy zákazníka, ale i finančních úspor? Odpověď je jednoduchá. Postačuje kontaktovat naši společnost. Najdeme cestu k vašemu cíli a úspěchu tak, aby vše, co stojí za to, aby bylo provedeno, bylo provedeno dobře.Pokud vás prezentace naší firmy zaujala

Kontaktujte nás