Služby

Našim cieľom je ponúknuť klientom komplexné portfólio služieb v najvyššej možnej kvalite. Naši zamestnanci sú pravidelne školení, aby dokázali reagovať na všetky požiadavky klientov a zabezpečiť im adekvátnu starostlivosť.

Portfólio služieb spoločnosti Crystal Call tvoria predovšetkým aktivity v oblasti aktívneho „Front Office“ a „Back Office“ služby.

Aktívny telemarketing

Za jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov na komunikáciu so zákazníkmi považujeme práve telemarketing.

Potrebujete získať nových zákazníkov? Osloviť existujúcich? Spoznať ich správanie a potreby alebo zistiť potenciál vašich produktov a služieb na trhu? Potom je pre vás forma aktívneho telefonického oslovovania tou najlepšou voľbou.

Pravidelne školený tím

So zreteľom najmä na zlepšenie ich komunikačných techník a zručností, aktívneho počúvania, zvládania námietok a asertivity.

CRM systém

Dokážeme flexibilne – presne podľa požiadaviek klienta nastavovať a s jeho pomocou relevantne hodnotiť poznatky z každého jedného telefonického rozhovoru.

Pasívny telemarketing

Pasívny telemarketing predstavuje významnú formu komunikácie spoločností s koncovým klientom.

Získajte prostredníctvom neho dôležitú spätnú väzbu o svojich produktoch a službách a zároveň poskytnite koncovým klientom priestor na zodpovedanie vzniknutých otázok či odstránenie problémov. Najčastejšími formami pasívneho telemarketingu, ktoré poskytujeme našim klientom, sú informačné linky, linky zákazníckej podpory, objednávkové linky a centrá služieb zákazníkom.

IVR technológia

Doplnenie IVR zabezpečí dostupnosť informácií pre vašich klientov aj mimo pracovných hodín operátorov a celej linky.

Projektový manažér

Každá kampaň pasívneho telemarketingu má prideleného vlastného projektového manažéra, ktorý je zodpovedný za jej celkový priebeh a výsledky.

Iné aktivity

Ponuka našich služieb a komplexných riešení sa nekončí iba v oblasti telemarketingu.

Ponúkame aj ďalšie služby, ktoré môžete využiť ako vhodný doplnok telemarketingovej kampane, ale aj ako samostatné aktivity voči klientom alebo na rozvoj svojich obchodných aktivít.

Radi vám za výhodných podmienok prenajmeme naše call centrové technológie a zabezpečíme potrebné školenia pre zamestnancov. Zároveň vám vieme sprístupniť naše databázy B2B subjektov, dohľadať chýbajúce kontakty či „očistiť“ vaše databázy od neaktuálnych kontaktov.

Pravidelne školený tím

Každú telemarketingovú kampaň realizovanú prostredníctvom našich call centier vám vieme vhodne doplniť adresným mailingom, e-mailingom.

CRM systém

Dokážeme flexibilne – presne podľa požiadaviek klienta nastavovať a s jeho pomocou relevantne hodnotiť poznatky z každého jedného telefonického rozhovoru.

Ak vás prezentácia našej firmy zaujala

Kontaktujte nás