Aktívny
telemarketing

Akvizícia nových zákazníkov

V dnešnom konkurenčnom boji potrebuje každá spoločnosť neustále získavať nových zákazníkov. S nami to dokážete!

Naším cieľom je ponúknuť vám efektívny akvizičný kanál, ktorý vám prinesie nové obchodné príležitosti, zvýši povedomie o vašej spoločnosti a pomôže vám osloviť širšie skupiny potenciálnych zákazníkov. Okrem samotného oslovovania nových zákazníkov (tzv. Cold Calls) ponúkame aj služby zamerané na získavanie súhlasov s ďalším oslovením, vďaka čomu vám zabezpečíme databázu klientov, ktorých už môžete osloviť priamo vy, resp. vaši obchodní zástupcovia.

OSLOVTE VHODNÚ CIEĽOVÚ SKUPINU

Vďaka našim obrovským a neustále aktualizovaným databázam vám vyselektujeme vhodnú cieľovú skupinu na mieru. Následne ju oslovíme profesionálnou a nenútenou formou.

VYUŽITE AJ DOPLNKOVÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Samotnú telefonickú akvizíciu vieme vhodne doplniť ďalšími marketingovými aktivitami, ako napríklad direct mailing či direct e-mailing s marketingovými informáciami o vašej spoločnosti a jej produktoch.

Odprezentujte svoju spoločnosť alebo klientom priamo ponúknite svoje produkty a služby!

Kontaktujte nás a my vám vypracujeme cenovú ponuku našich služieb šitú presne podľa vašich potrieb.

Dohodnite si stretnutie

Telesales, cross-sale a up-sale aktivity

Našich operátorov špecializujeme do skupín podľa ich osobnostných preferencií a schopností, vďaka čomu dokážeme predať prostredníctvom telefónu prakticky všetko, na čo si len pomyslíte.

Úspechom sú profesionálni a vyškolení operátori

Pre maximalizáciu výsledku je každý operátor zainteresovaný na predaji aj formou osobného ohodnotenia a zapájaním sa do rôznych interných motivačných súťaží. Samozrejmosťou sú taktiež kvalitné produktové školenia, ako aj školenia predajných a argumentačných zručností.

Zárukou tej najvyššej kvality poskytovaných služieb sú naše dlhoročné skúsenosti v oblasti telefonického predaja a množstvo spokojných klientov.

Ponúkame riešenia na mieru

V závislosti od vášho produktu a typu oslovovaných klientov vám ponúkneme riešenie „na mieru“ s odporúčaním na najvhodnejšiu formu predaja prostredníctvom telefónu.

Touto formou predaja ponúkame naše rozsiahle, denne aktualizované databázy. Na základe vašich databáz vieme pripraviť kompletné cross-sale a up-sale programy s maximalizáciou pridanej hodnoty a čo najvyššou efektivitou.

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku našich služieb v oblasti Telesalesu na mieru. Radi vám pomôžeme.

Dohodnite si stretnutie

Vymáhanie a upomínanie pohľadávok

V prípade, že evidujete pohľadávky po lehote splatnosti, môžete využiť naše bohaté skúsenosti s vymáhaním dlhodobých aj krátkodobých pohľadávok.

Účinnou metódou získavania ťažko vymožiteľných pohľadávok či nedoplatkov vašej spoločnosti je telefonické vyzývanie na úhradu. Okrem telefonického upomínania vieme zabezpečiť aj ďalšie formy oslovenia dlžníkov, či už formou adresných e-mailov, poštových zásielok alebo SMS správ.

Naši operátori sú pravidelne školení na komunikačné techniky, ako aj tréningy asertivity v komunikácii s klientmi, vďaka čomu vedia veľmi úspešne argumentovať a odolávať nátlaku klientov.

Táto služba zabezpečuje maximálnu mieru vymožiteľnosti s minimálnymi nákladmi vďaka nášmu jedinečnému know-how a skúsenostiam. Od dlžníkov získate okamžitú spätnú väzbu, na základe ktorej viete uskutočniť ďalšie nutné právne kroky alebo odpredať pohľadávky.

Ak potrebujete minimalizovať, resp. znížiť počet svojich pohľadávok, prípadne korektnou formou upozorniť dlžníkov, naši špecialisti vám radi pripravia návrh a najvhodnejší spôsob oslovenia klientov s cieľom čo najefektívnejšie využiť vložené finančné prostriedky.

Dohodnite si stretnutie

Môžete mať naše služby zadarmoZistite ako

Telefonický prieskum trhu

Vďaka prieskumom dokážeme zistiť povedomie o vašej spoločnosti alebo značke, spokojnosť vašich klientov s poskytovanými službami alebo účinnosť reklamnej kampane.

Takýto spôsob vám pomôže pri príprave a plánovaní budúcich marketingových aktivít. Ak potrebujete lepšie spoznať potreby a názory vašich klientov, je telefonický prieskum tou najvhodnejšou formou. Hlavnou výhodnou telefonického prieskumu je jeho adresnosť a možnosť flexibilne reagovať na poznatky a skúsenosti klientov, priamo počas telefonického hovoru.

Telefonický prieskum trhu

Telefonický prieskum je vhodnou alternatívnou aj v prípade, ak plánujete uviesť na trh nový produkt a chcete vopred vedieť, akú odozvu môžete očakávať, alebo sa plánujete presadiť na trhu v ďalších krajinách a potrebujete spoznať potenciál zahraničných trhov. Kedže sme MULTIJAZYČNÉ call centrum, dokážeme zrealizovať prieskumy na zahraničných trhoch za veľmi výhodných podmienok.

Vyhodnocovanie, reporty a štatistiky

Pre vaše kampane pripravia naši odborníci špecializované elektronické dotazníky, ktoré umožňujú prehľadné zapisovanie údajov z telefonických hovorov podľa vašich predstáv a požiadaviek. Po ukončení prieskumu vám odovzdáme kompletnú databázu dopytovaných subjektov a prehľadné reporty a štatistiky v zmysle zadania. Samozrejmosťou je priebežné zasielanie reportov vo zvolených termínoch, aby ste mali priebežné a aktuálne výsledky prieskumu k dispozícií vždy, keď ich potrebujete.

Spoznajte svojich klientov a ich názory, zistite potenciál vašich produktov a získajte zákaznícku spätnú väzbu.

Dohodnite si stretnutie

Retenčné programy

Poslednou záchranou na udržanie odchádzajúceho zákazníka je často skutočne kvalitne navrhnutý a uskutočnený retenčný program. Spoľahnite sa na nás.

Retenciu klientov cez telefón zabezpečujeme profesionalitou, kvalitou a nenútenou formou, s ohľadom na rôznorodosť klientov a ich potrieb.

Naši operátori sú pravidelne školení

Naši operátori sú pravidelne školení na komunikačné techniky a metódy oslovovania klientov. Ich práca je monitorovaná zodpovednými manažérmi, ktorí zaručujú najvyššiu kvalitu poskytnutých služieb.

Naši odborníci vám radi pomôžu s výberom vhodnej formy oslovenia klientov, prípravou optimálneho telefonického scenára a výberom najvhodnejšieho času oslovenia.

Predĺženie viazanosti alebo pokračovanie
predplácania produktov a služieb

Naše služby sú pre vás vhodné aj v prípade, keď potrebujete predĺžiť viazanosť existujúcich klientov alebo ich osloviť s ponukou pokračovania predplácania svojich produktov a služieb.

Využite naše know-how a dlhoročné skúsenosti našich operátorov pre retenčné programy a nechajte si denne posielať štatistiky s počtom „zachránených“ zákazníkov. Samozrejme, v prípade záujmu doplníme telefonickú retenciu adresným mailingom, e-mailingom či SMS službami. V „zachraňovaní“ zákazníkov sme ako doma. Spoľahnite sa na nás.

Dohodnite si stretnutie

Dohodovanie obchodných stretnutí

Potrebujete získať nové obchodné príležitosti? Zvýšiť efektivitu práce svojich obchodných zástupcov? Alebo podporiť predaj produktov? Sme tu pre Vás! Dohodneme vám obchodné stretnutia. A nielen to. Šetrite svoj čas s nami.

Pomôžeme vám adresne osloviť vhodnú skupinu potenciálnych klientov a dohodnúť obchodné stretnutia či účasť na vašich odborných prezentáciách a workshopoch.

Zvýšte potenciál svojich obchodníkov tak, aby využívali svoj pracovný čas čo najefektívnejšie. Využite naše služby v oblasti dohodovania obchodných stretnutí pre svojich zamestnancov, aby sa mohli venovať tomu, za čo sú naozaj platení a čo vám skutočne prináša zisk.

Pripravíme vhodný telemarketingový program, vďaka ktorému zvýšite efektivitu obchodného oddelenia a získate nové obchodné príležitosti.

Na každý deň dohodneme presne určený počet schôdzok vo vybraných lokalitách, tieto zaznačíme priamo do kalendára obchodných zástupcov a zabezpečíme spätnú väzbu od klientov, ako aj ich spokojnosť s uskutočneným stretnutím prostredníctvom telefonických prieskumov spokojnosti – zákazníckej spätnej väzby. Tieto informácie vieme poskytovať na dennej báze.

Zabezpečíme účasť stanoveného počtu účastníkov na vašich prezentáciách, propagačných akciách, výstavách či eventoch. Každému účastníkovi zašleme pozvánku alebo pripomienku vo forme e-mailu, listu či SMS.

 Kontaktujte nás a nechajte si pomôcť.

Dohodnite si stretnutie

Mystery shopping a mystery calls

Prístup vašich zamestnancov ku klientom, ich vystupovanie a kvalita nimi poskytovaných služieb je pre vás určite dôležitá. Ak si potrebujete nezávisle overiť, ako zamestnanci vystupujú v mene vašej spoločnosti, tou najvhodnejšou voľbou sú mystery calls a mystery shopping.

Navrhneme vhodný scenár hovoru

Naši odborníci pripravia vhodný scenár telefonického hovoru (call script), ktorý zabezpečí relevantné informácie a dostatočnú výpovednú hodnotu o prístupe zamestnancov ku klientom. S hodnotiacimi telefonátmi a kontrolou kvality poskytovaných služieb majú naše call centrá dlhoročné skúsenosti.

V prípade, že máte vlastné call centrum, resp. internú sieť predajcov, vám dokážeme zabezpečiť efektívnu, a hlavne nezávislú kontrolu ich reálnej výkonnosti a kvality. Vieme presne zmerať odbornosť a ochotu každého jedného telefonického operátora, resp. pracovníka, bez toho, aby bolo takéto hodnotenie poznačené „interným pohľadom“ a bez rizika úniku informácií o takejto kontrole.

Hovory vám nahráme

Všetky hodnotiace hovory je možné nahrávať a nahrávky následne analyzovať s našimi špecialistami, ktorí vám vhodne poradia a dajú odporúčania na oblasti, v ktorých sa potrebujú vaši zamestnanci zlepšiť. Taktiež vieme ponúknuť vhodné školenia pre vašich zamestnancov práve v oblastiach, v ktorých majú najväčšie nedostatky.

Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu pre mystery calls a mystery shopping.

Dohodnite si stretnutie

Uvítacie hovory

Ak chcete poskytnúť svojim novým klientom služby v najvyššej kvalite a dať im pocit jedinečnosti, využite našu ponuku v oblasti uvítacích hovorov – Welcome Calls.

Poďakujte svojim klientom za dôveru, ktorú vám prejavili. Uvítacie hovory vám zároveň pomôžu lepšie spoznať klientov, ich potreby a požiadavky. Naši špecialisti pripravia návrh najvhodnejšej formy a času oslovenia klientov s cieľom poďakovať im za dôveru, poskytnúť bližšie informácie či zodpovedať na ich vzniknuté otázky.

Uvítacie hovory sú jedinečným nástrojom, ktorý otvára priestor na ďalšiu komunikáciu s klientom, predovšetkým v oblasti ponuky nových produktov a služieb, a pomôže vám zanechať u klienta pozitívny prvý dojem. Zároveň predstavujú ideálnu príležitosť, ako oboznámiť klienta s vaším existujúcim systémom zákazníckej starostlivosti

Dohodnite si stretnutie

Finančné sprostredkovanie

V prípade, že vaša spoločnosť poskytuje finančné služby a vy potrebujete rozšíriť portfólio klientov, cielene osloviť širšie skupiny potenciálnych klientov, prípadne zvýšiť svoj obrat, ponúkame vám spoluprácu v oblasti finančného sprostredkovania.

Sme držiteľom licencie Narodnej banky Slovenska na predaj finančných produktov. Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti finančného sprostredkovania a úspešnú spoluprácu s mnohými finančnými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí radi zúročíme vo váš prospech. Špecializovaná skupina našich operátorov je pravidelne školená v oblasti finančných služieb, produktov a komunikačných techník.

Naše call centrá dokážeme prepojiť zabezpečenými prenosmi s vašou firmou a softvérom, do ktorého môžeme priamo zapisovať získané údaje a podmienky dohodnuté s klientom.

V spolupráci s našimi partnermi vám dokážeme zabezpečiť komplexné služby v oblasti finančného sprostredkovania, predovšetkým back office aktivity (tlač zmlúv, obálkovanie), doručenie zmlúv klientom, ich skenovanie až po odovzdanie vyplnených a podpísaných zmlúv.

Dohodnite si stretnutie

Ak vás prezentácia našej firmy zaujala

Kontaktujte nás