Iné aktivity

Prenájom a implementácia call centrovej technológie

Prečo by ste mali kupovať drahé technické a softvérové vybavenie vlastného call centra keď si ho môžete prenajať od nás za nulové investičné náklady?

Formou outsourcingu získate mnohé výhody, ktoré sa prejavia v strategickom rozhodovaní vášho podnikania.

V takomto prípade platíte len jeden mesačný poplatok závislý od počtu operátorských miest, ktoré využívate vo vašich priestoroch s vlastnými zamestnancami. V tomto poplatku sú už zahrnuté všetky funkcionality systému, ktoré prinášajú vášmu podnikaniu konkurenčnú výhodu. V rámci mesačného paušálu ponúkame využitie našich serverov a ústrední, aktualizácie systému, technickú správu a dozor 24/7. V prípade dohody vám radi zabezpečíme aj ďalšie služby s vyššou pridanou hodnotou.

Taktiež pre vás radi zabezpečíme potrebné školenia, či už k systémom a technike alebo školenia na mieru pre vašich operátorov – komunikačné, prezentačné či predajné.

Ako jedno z najväčších kontaktných centier v strednej Európe disponujeme špičkovými technológiami, ktoré vám v prípade prenájmu zabezpečia potrebnú dostupnosť a pokrytie vašich aktivít v oblasti komunikácie s klientmi.

Zároveň poskytujeme potrebnú podporu a pomoc pri nastaveniach a konfigurácii našich systémov podľa vašich potrieb.

Dohodnite si stretnutie

Prenájom databáz B2B

Základom úspechu každej direct marketingovej kampane je kvalitná databáza. Naše denne aktualizované databázy klientov vám budú plne k dispozícii.

Pomôžeme vám tým získať konkurenčnú výhodu pri realizácii marketingových kampaní. Vďaka dlhoročnej tvorbe a permanentnej aktualizácii našich databáz vám dokážeme ponúknuť vhodnú cieľovú skupinu pre vaše produkty a služby, a tým pádom zefektívniť finančné prostriedky vynaložené na oslovovanie potenciálnych zákazníkov.

Selekcia a filtrácia databáz

Naše B2B databázy je možné selektovať na základe množstva kritérií, akými sú napríklad odvetvie pôsobenia spoločnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, forma majetkovej účasti, počet zamestnancov či výška ročného obratu.

Spoločnosť Crystal Call prevádzkuje vlastný CRM systém, ktorý obsahuje všetky dostupné informácie o kontaktoch v našich databázach, a pomocou ktorého je možné filtrovať databázy presne podľa vašich požiadaviek. Tento systém sme vytvorili pomocou dlhoročného a jedinečného know-how, vďaka čomu disponuje špeciálnymi ochrannými prvkami a možnosťami aktualizácie databáz podľa vopred určených kľúčov. Samozrejme, všetky procesy prísne podliehajú aktuálnej legislatíve v danej krajine Európskej únie.

V prípade, že sa vami požadované kritériá v našej databáze nenachádzajú, vytvoríme pre vás kontaktnú databázu na mieru podľa vami zvolených kritérií. Využite možnosť prenájmu B2B databáz a nechajte si vypracovať cenovú ponuku.

V prípade, že sa vami požadované kritériá v našej databáze nenachádzajú, vytvoríme pre vás kontaktnú databázu na mieru podľa vami zvolených kritérií.Využite možnosť prenájmu B2B databáz a nechajte si vypracovať cenovú ponuku.

Dohodnite si stretnutie

Consulting

Spoľahnite sa na naše dlhodobé skúsenosti a nechajte si poradiť od skutočných profesionálov!

Ponúkame vám možnosť využiť naše dlhoročné skúsenosti a poznatky z oblasti kontaktných centier a back office aktivít, vďaka čomu môžete efektívnejšie zaobchádzať s finančnými prostriedkami a časom. Vypracujeme vám analýzu využívania interných zdrojov a fungovania procesov vašej spoločnosti. Zároveň pre vás pripravíme návrh optimalizácie nákladov a využívania zdrojov v oblasti komunikačných kanálov a back office.

Naši špecialisti sa plne prispôsobia vašim potrebám a pripravia pre vás systém školení a odporúčaní na mieru. V súlade so získanými poznatkami nájdu vhodné dodávateľské riešenia, ktoré vám zabezpečia zníženie finančných nákladov a časovú úsporu pre vašich zamestnancov.

Naše komplexné služby zahŕňajú prvotnú analýzu, prípravu návrhov riešení (vízie), ich implementáciu a následné vyhodnotenie a konzultácie. Všetky procesy vyhodnocujeme priebežne a upravujeme ich do optimálnej podoby s cieľom dosiahnutia efektívnych výsledkov.

Ak potrebujete zvoliť vhodnú stratégiu napredovania vašej spoločnosti alebo podrobiť existujúcu stratégiu nezávislej analýze, neváhajte a kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Radi sa s vami stretneme a pripravíme pre vás nezáväznú cenovú kalkuláciu.

Dohodnite si stretnutie

Môžete mať naše služby zadarmoZistite ako

Implementácia CRM

Pri každej z našich telemarketingových kampaní sa snažíme ponúknuť klientovi okrem samotnej kampane aj ďalšiu pridanú hodnotu. Zistite ako!

Dosahujeme to vďaka používaniu interného CRM systému

Customer Relationship Management

CRM systém pomáha spoznať správanie a potreby vašich existujúcich a potenciálnych klientov vďaka cielenej evidencii a monitoringu ich potrieb a požiadaviek.

Súčasťou služby poskytnutej spoločnosťou Crystal Call je nasadenie lokálneho CRM systému na účely následnej interakcie so zákazníkom z pohľadu kontaktného centra. Všetky údaje, ktoré budú počas prvého telefonátu zapísané do „karty“ klienta, budú interaktívne použité pri následných interakciách s klientom v rámci kontaktného centra (napr. počas druhého vzájomného rozhovoru môže operátor aktívne komunikovať s klientom vzhľadom na už raz prezentovanú ponuku či akciu, resp. získavať konkrétnejšiu spätnú väzbu, ako to bolo pri prvom telefonáte).

Všetky takto získané poznatky vám po skončení kampane odovzdáme v zadefinovanej forme. Môžete ich využiť na potreby ďalšej interakcie s klientom.

Radi pre vás vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku presne podľa vašich potrieb. Kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.

Dohodnite si stretnutie

Direct mailing, direct e-mailing

Efektívnou formou oslovenia klientov je okrem samotného telemarketingu aj oslovenie pomocou adresných listových zásielok alebo elektronickej pošty.

Efektivita direct mailingu a e-mailingu spočíva v priamom oslovení konkrétnej cieľovej skupiny prostredníctvom zasielania ponukových listov, letákov, katalógov či prezentácií.

Radi využijeme naše dlhoročné skúsenosti v oblasti priameho oslovovania klientov vo váš prospech. V oblasti direct mailingu zabezpečujeme komplexné služby od návrhu vizualizácie letákov či listov, ich následnú tlač až po ich samotnú distribúciu a doručovanie. Tieto služby vám vďaka dlhoročnej spolupráci s našimi obchodnými partnermi zabezpečíme za veľmi výhodných podmienok.

Radi využijeme naše dlhoročné skúsenosti v oblasti priameho oslovovania klientov vo váš prospech. V oblasti direct mailingu zabezpečujeme komplexné služby od návrhu vizualizácie letákov či listov, ich následnú tlač až po ich samotnú distribúciu a doručovanie. Tieto služby vám vďaka dlhoročnej spolupráci s našimi obchodnými partnermi zabezpečíme za veľmi výhodných podmienok.

Využite taktiež naše služby v oblasti e-mailingu vrátane vytvorenia e-mailového konta a grafického návrhu.

Uvedené formy oslovenia je možné kombinovať navzájom, resp. použiť ako vhodný doplnok telemarketingovej kampane.

Bližšie informácie o najvhodnejšej forme oslovenia cieľovej skupiny klientov vám radi odprezentujeme osobne.

Neváhajte a kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Dohodnite si stretnutie

SMS marketing

Prostredníctvom SMS môžete hromadne, ale aj individuálne osloviť zákazníkov s prezentáciou nových produktov, služieb alebo pripravovaných akcií.

Zároveň môžete využiť SMS ako nástroj pripomenutia blížiacich sa termínov či neuhradených pohľadávok vašim zákazníkom.

SMS služby je tiež vhodné využiť ako doplnkový nástroj telemarketingových kampaní, keď môžete informovať zákazníka napríklad o telefonicky dohodnutom termíne a mieste osobného stretnutia či adrese a kontaktných údajoch vašej spoločnosti.

Vďaka našej dlhoročnej spolupráci s mnohými prevádzkovateľmi telekomunikačných služieb vám dokážeme poskytnúť komplexné SMS služby za veľmi výhodných podmienok.

SMS správy dokážeme odosielať jednorazovo alebo vo vlnách, presne podľa vašich požiadaviek. Zároveň dokážeme zadefinovať odosielateľa, t. j. prijímateľovi sa namiesto telefónneho čísla odosielateľa zobrazí text – napríklad s názvom vašej spoločnosti alebo produktu, ktorý chcete spropagovať.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku aj s kompletnými informáciami o možnostiach využitia našich SMS služieb.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Dohodnite si stretnutie

Direct marketingové analýzy a poradenstvo

Základom úspechu každej kampane je zvoliť si správnu a adresnú stratégiu oslovovania existujúcich či potenciálnych klientov. Vyskúšajte to s nami!

V oblasti priameho oslovovania a marketingu máme bohaté a dlhoročné skúsenosti. Radi pre vás vypracujeme ponuku na mieru, v rámci ktorej vám poradíme s výberom vhodnej marketingovej stratégie, formy a času oslovenia, ako aj špecifikami oslovovania rôznych skupín klientov.

Naši telemarketingoví odborníci vypracujú pre vás presne podľa požiadaviek nezávislú direct marketingovú stratégiu, ktorá bude zložená z nasledujúcich bodov:

  • výber vhodnej databázy kontaktov,
  • výber spôsobu a formy oslovenia,
  • vypracovanie scenára volaní (call script – podrobný dokument pre operátora zohľadňujúci všetky možné reakcie respondentov s návodom, ako odpovedať),
  • určenie najvhodnejšieho času a formy oslovenia klientov,
  • výber vhodného počtu operátorov a ich zaškolenie,
  • návrh obsahu reportov a štatistík,
  • zaškolenie vašich pracovníkov.

Zároveň ponúkame služby v oblasti poradenstva a konzultácií v prípade existujúcich kampaní, ktoré naši odborníci podrobia analýze a vypracujú zoznam odporúčaní a zmien s cieľom zvýšenia úspešnosti oslovovania vašich klientov.

Školenia vašich zamestnancov

Okrem analýz a odporúčaní ponúkame aj realizáciu školení pre vašich zamestnancov, ktoré v prípade záujmu radi zabezpečíme prostredníctvom našich trénerov a školiteľov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti direct marketingu.

Ak potrebujete zvoliť vhodnú stratégiu priameho oslovovania klientov alebo podrobiť existujúcu stratégiu nezávislej analýze, neváhajte. Radi sa s vami stretneme a pripravíme pre vás nezáväznú cenovú kalkuláciu.

Dohodnite si stretnutie

Školenia a tréningy pre vašich zamestnancov

Radi sa s vami podelíme o naše dlhoročné skúsenosti v oblasti telemarketingu a komunikácie s klientmi. Naučíme vás zarábať viac.

Pre vašich zamestnancov pripravíme individuálne alebo skupinové školenia s našimi školiteľmi a trénermi, ktoré im pomôžu v rozvoji mäkkých zručností, predovšetkým v oblastiach:

komunikácie, argumentácie, asertivity, zvládania strachu, práce pod stresom, aktívneho počúvania, zvládania námietok, predajných zručností.

Naši školitelia vypracujú pre vašich zamestnancov individuálny plán školení a pomôžu im rozvinúť zručnosti, ktoré potrebujú na zlepšenie svojho pracovného výkonu.

Prostredníctvom mystery shoppingu a mystery calls pripravia reálnu analýzu oblastí, v ktorých potrebujú zamestnanci pomôcť a poradiť. Následne aplikujú tieto poznatky do príkladov na samotných školeniach, a tým ukážu vašim zamestnancom reálne chyby, ktorých sa v komunikácii s klientom dopúšťajú.

Termíny a miesta školení plne prispôsobíme vašim potrebám a požiadavkám. Taktiež pripravíme potrebné technické zabezpečenie, aby sme minimalizovali náklady na samotné školenia.

Dohodnite si stretnutie

Back office aktivity

Komplexne pre vás zabezpečíme všetky aktivity v oblasti „Back office“ a pomôžeme vám odbremeniť zamestnancov od menej efektívnych činností. Šetríme váš čas.

Outsourcing Back office služieb vám zaručí kvalitne a svedomite vykonanú prácu, o stave a výsledkoch ktorej budete dostávať pravidelný reporting na dennej báze. Zabezpečíme všetky aktivity v oblastiach prípravy, triedenia, skenovania, prijímania či odosielania poštovej korešpondencie, ako aj komplexné služby v oblasti e-mailovej komunikácie.

Uskladnenie dokumentov

Samozrejmosťou je zabezpečenie preberania telefonických hovorov s vedením prehľadnej evidencie a zaznamenávaním relevantných informácií.

Vďaka dlhodobej spolupráci s mnohými zasielateľskými spoločnosťami vieme zabezpečiť aj doručovanie dokumentov a zmlúv za veľmi výhodných podmienok..

Samozrejmosťou je aj ich následné selektovanie a zadávanie do vášho informačného systému.

V prípade všetkých Back office činností vieme zmluvne garantovať (prostredníctvom SLA – „service level agreement“) kvalitu a frekvenciu spracovávania na vami požadovanej úrovni.

Outsourcingom Back office služieb u nás výrazne znížite svoje náklady a zvýšite efektivitu svojich zamestnancov.

Dohodnite si stretnutie

Archivácia a digitalizácia dokumentov

Uložte si u nás dokumenty a šetrite svoj priestor a čas zamestnancov. Využite možnosť uskladnenia dokumentov a zložiek v našich zabezpečených a monitorovaných archivačných priestoroch.

Zabezpečíme vám komplexné archivačné služby od prevzatia dokumentu, jeho označenia až po jeho uloženie a vypracovanie prehľadného záznamu.

Naše archivačné priestory spĺňajú vysoké bezpečnostné a priestorové kritériá. Radi vám ich v prípade záujmu osobne odprezentujeme.

Zároveň ponúkame doplnkovú službu v oblasti digitalizácie dokumentov, vďaka čomu ich budete mať v prípade potreby rýchlo k dispozícii vždy, keď ich budete potrebovať, bez nutnosti fyzického hľadania. Z vašich dokumentov „vytiahneme“ do elektronickej podoby presne tie údaje, ktoré sú pre vás pri vedení záznamov a kartoték relevantné.

Využite naše služby v oblasti archivácie a digitalizácie dokumentov. Kontaktujte naše obchodné oddelenie a nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

Dohodnite si stretnutie

Ak vás prezentácia našej firmy zaujala

Kontaktujte nás