Pasívny
telemarketing

Služby zákazníkom (Customer Care)

Na úspešné fungovanie každej spoločnosti je dôležité, aby poskytovala svojim zákazníkom potrebnú starostlivosť a podporu. Postaráme sa za vás!

Vhodnou voľbou, ako poskytnúť zákazníkom primeranú starostlivosť a potrebné informácie v správnom čase, je zákaznícka linka – služby zákazníkom.

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti prevádzky zákazníckych liniek radi zúročíme vo váš prospech a poskytneme vám komplexné služby na tej najvyššej úrovni. Pre každého nášho klienta zabezpečujeme prevádzku CRM systému na mieru, v ktorom evidujeme relevantné informácie o volajúcich zákazníkoch, a tieto mu poskytujeme v pravidelných reportoch.

Vďaka tomuto systému lepšie spoznávate svojich zákazníkov, ich potreby a požiadavky. Samozrejmosťou je možnosť prevádzkovať linku nepretržite a vo vami vybraných jazykových mutáciách.Keďže chceme zabezpečiť našim klientom najvyššiu možnú kvalitu poskytovaných služieb, využívame špičkové technológie, ktoré nám umožňujú efektívnejšie dosahovať klientom stanovené ciele.

Medzi technologické služby, ktoré našim klientom poskytujeme, patria napríklad: Total Recording – nahrávanie každého telefonátu, IVR (automatický hlasový systém) či zabezpečené spojenie s klientom, aby sme predišli akémukoľvek úniku citlivých informácií.

Na kvalitu všetkých telefonátov dozerajú naši špecialisti, ktorí jednotlivé hovory znovu počúvajú a následne spolu s operátormi analyzujú, vďaka čomu vieme neustále zvyšovať ich kvalitu, a tým aj spokojnosť volajúcich zákazníkov. Naše referencie a skúsenosti v oblasti prevádzky zákazníckych liniek vám na požiadanie radi odprezentujeme. Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na využívanie služieb nášho call centra v oblasti služieb zákazníkom.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Dohodnite si stretnutie

Zákaznícke služby, infolinky, help desk

Za určitý benefit pre koncového klienta možno považovať zákaznícku linku, prostredníctvom ktorej má prístup k požadovaným informáciám o produktoch a službách. Predbehnite s nami vašu konkurenciu!

Radi pre vás zastrešíme komplexné služby zákazníckej linky v požadovanom rozsahu, jazykových mutáciách, neobmedzenom pracovnom čase a, samozrejme, s garantovanou kvalitou a dostupnosťou.

Dohodnite si stretnutie

Objednávkové linky

Využite naše služby v oblasti outsourcingu objednávkových liniek a nechajte svojich zamestnancov, aby sa venovali efektívnejším činnostiam.

Naši operátori zabezpečia všetky potrebné služby a úkony, aby si zákazníci mohli pohodlne objednať tovar či služby z vášho obchodu prostredníctvom telefónu. V prípade, že prevádzkujete internetový obchod, určite sa stretávate s množstvom telefonátov od svojich potenciálnych zákazníkov.

Zabezpečíme vám zodpovedanie hovorov v primeranej kvalite a budeme vám garantovať dostupnosť vašej objednávkovej linky v zmysle dohodnutých SLA – „service level agreement“.

O priebehu všetkých telefonických hovorov budete informovaní prostredníctvom prehľadných reportov na dennej báze. Zároveň vám rozdelíme hovory na objednávkové a informačné, takže sa budete môcť venovať vybavovaniu reálnych objednávok a nie zodpovedaniu otázok.

V prípade outsourcingu objednávkovej linky vám okrem predaja prostredníctvom telefónu dokáže zabezpečiť kontaktné centrum aj skladovanie, balenie a distribúciu tovaru v rámci SR a v neposlednom rade aj podpísanie súvisiacich dokumentov vrátane identifikácie zákazníka.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku. Kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Dohodnite si stretnutie

Môžete mať naše služby zadarmoZistite ako

Farebné čísla – 0800, 0850

V portfóliu našich telemarketingových služieb máme aj zabezpečenie čísiel so zvýhodnenou tarifikáciou 0800 xxx xxx (zelené číslo) a 0850 xxx xxx (modré číslo).

V prípade, že máte záujem získať komplexné informácie o našich službách v oblasti zabezpečovania a prevádzky farebných čísiel, kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.

Zriadenie zvýhodneného čísla pre koncových zákazníkov je efektívnym marketingovým krokom, ktorým môže klient zvýšiť úroveň zákazníckeho servisu a poskytovaných služieb, čo sa odzrkadlí v neposlednom rade na spokojnosti jeho zákazníkov.

V prípade záujmu vám radi zabezpečíme zriadenie a prevádzku farebných čísiel nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a sveta.

Medzi najčastejšie využívané farebné čísla patria:

Zelená linka (0800) – je bezplatné číslo na volania zákazníkov a slúži na odstránenie finančných bariér volajúceho. Úplnou samozrejmosťou je vytvorenie tzv. black listu, kde vieme eliminovať opakované, neoprávnene volajúce čísla.

Modrá linka (0850) – princíp fungovania je takmer identický ako pri Zelenej linke, ale v tomto prípade sú náklady na volanie zdieľané medzi volajúcim a zadávateľom. Slúži zákazníkom na volania za nižšie ceny, ktoré z hľadiska financií a nákladov neodradia.

Dohodnite si stretnutie

IVR – automatický hlasový systém

Interactive Voice Response je automatický hlasový systém, ktorý umožňuje odovzdať, resp. prijať, určité informácie od zákazníka bez nutnej spoluúčasti živého operátora.

Interactive Voice Response je automatický hlasový systém, ktorý umožňuje odovzdať, resp. prijať, určité informácie od zákazníka bez nutnej spoluúčasti živého operátora.

Je to nástroj podpory predaja produktov a služieb, a rovnako aj obsluhy prichádzajúcich hovorov. V rámci IVR je možné zbierať a triediť hovory alebo objednávky do skupín, čo zaručuje minimálne náklady na personál pri maximálnej možnej kvalite spracovania.

Ďalšou možnosťou nášho IVR systému je identifikácia volajúceho na základe PIN alebo telefónneho čísla, vďaka ktorému môžete priradiť k vybraným skupinám zákazníkov rozdielne skupiny produktov a služieb.

V prípade vytvárania „čakacích radov“ volajúcich dokáže náš IVR systém prehrávať zákazníkom napríklad aktuálne novinky, ktoré by ich mohli zaujímať, alebo sám automaticky odpovedať na najčastejšie sa vyskytujúce otázky. Ďalšou z možností pre volajúceho je zanechanie zvukového odkazu, SMS, e-mailovej notifikácie alebo žiadosti o spätné volanie – tzv. call back request.

IVR ako doplnkové riešenie

IVR je vhodné kombinovať ako doplnkové riešenie k infolinke so živým operátorom alebo aktivovať v čase medzi koncom a začiatkom prevádzky infolinky.

V neposlednom rade dáva IVR systém možnosť použiť ho aj ako nástroj aktívneho telemarketingu – pri realizácii prieskumov spokojnosti, resp. budovaní databázy potenciálnych klientov.

Dohodnite si stretnutie

Ak vás prezentácia našej firmy zaujala

Kontaktujte nás