Kontakt

Kontaktné údaje

Crystal Call, a.s.

Hálkova 1/A
831 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35880805
IČ DPH: SK2021805225

Bankové spojenie:

UniCredit Bank
SWIFT Kód: UNCRSKBX
IBAN Kód: SK7211110000001081562009

Viac o GDPR>
Viac o GDPR>

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR zakliknutím tohto políčka udeľujem súhlas so správou, spracúvaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, email a telefónne číslo prevádzkovateľovi Crystal Call, a. s., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č. 4346/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“) na účely marketingu, pričom marketingové účely zahŕňa najmä zasielanie newsletter-ov, reklamných informácií a ponúk telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej a listovej pošty. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to prostredníctvom e-mailu na adresu dpo@crystalcall.eu alebo písomnou formou zaslaním na adresu spoločnosti Crystal Call, a. s., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na adrese www.crystalcall.eu .)

Obchodné oddelenie:
sales@crystalcall.eu
0800 555 666

(pre volania zo zahraničia: +421 2 322 33 110 )

Ekonomické oddelenie:
ekonom@crystalcall.eu

Oddelenie ľudských zdrojov:
hrcc@crystalcall.eu
+421 2 322 33 130

Slovenská republika:
Crystal Call, a.s
Hálkova 1/A
831 03 Bratislava
IČO: 35880805
IČ DPH: SK2021805225
Bankové spojenie: 1081562009/1111
UniCredit Bank

Slovenská republika:
Námestie SNP 639/22
972 71 Nováky

Slovenská republika:
Sládkovičová 756/39
957 01 Bánovce nad Bebravou

Slovenská republika:
Masarykova 2722/22
080 01 Prešov

Slovenská republika:
M. R. Štefánika 2329
075 01 Trebišov

Slovenská republika:
Dopravná 2
955 01 Topoľčany

Slovenská republika:
Krásnohorská 12
048 01  Rožňava

Slovenská republika:
R. Jašíka 652/14
958 01 Partizánske

Česká republika:
Crystal Call, s.r.o.
T.G.Masaryka 2433
760 01 Zlín
IČO: 29298415
IČ DPH: CZ29298415

Maďarsko:
Crystal Call Hungaria Kft.
Ötvös János utca 3
1021 Budapest
IČO: 22774743-2-41

Rumunsko:
Crystal Call SRL
Piata  1 Decembrie, Nr. 1, Incinta Casei de Cultura a Sindicatelor Oradea-Etaj 2
Bihor
IČO: 28050874
Bankové spojenie: RO08BTRL00504202F24532XX
BANCA TRANSILVANIA ORADEA

 

Ak vás prezentácia našej firmy zaujala

Kontaktujte nás