Kontakt

Kontaktné údaje

Crystal Call, a.s.

Hálkova 1/A
831 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35880805
IČ DPH: SK2021805225

Bankové spojenie:

UniCredit Bank
SWIFT Kód: UNCRSKBX
IBAN Kód: SK7211110000001081562009

  Viac o GDPR>
  Viac o GDPR>

  V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR zakliknutím tohto políčka udeľujem súhlas so správou, spracúvaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, email a telefónne číslo prevádzkovateľovi Crystal Call, a. s., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č. 4346/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“) na účely marketingu, pričom marketingové účely zahŕňa najmä zasielanie newsletter-ov, reklamných informácií a ponúk telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej a listovej pošty. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to prostredníctvom e-mailu na adresu dpo@crystalcall.eu alebo písomnou formou zaslaním na adresu spoločnosti Crystal Call, a. s., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na adrese www.crystalcall.eu .)

  Obchodné oddelenie:
  sales@crystalcall.eu
  0800 555 666

  (pre volania zo zahraničia: +421 2 322 33 110 )

  Oddelenie ľudských zdrojov:
  praca@crystalcall.sk
  +421 2 322 33 130

  Slovenská republika:
  Crystal Call, a.s
  Hálkova 1/A
  831 03 Bratislava
  IČO: 35880805
  IČ DPH: SK2021805225
  Bankové spojenie: 1081562009/1111
  UniCredit Bank

  Slovenská republika:
  Námestie SNP 639/22
  972 71 Nováky

  Slovenská republika:
  Dopravná 2
  955 01 Topoľčany

  Slovenská republika:
  Masarykova 2722/22
  080 01 Prešov

  Slovenská republika:
  M. R. Štefánika 2329
  075 01 Trebišov

  Slovenská republika:
  R. Jašíka 652/14
  958 01 Partizánske

  Slovenská republika:
  Krásnohorská 12
  048 01  Rožňava

  Maďarsko:
  Crystal Call Hungaria Kft.
  Ötvös János utca 3
  1021 Budapest
  IČO: 22774743-2-41

  Rumunsko:
  Crystal Call SRL
  Piata  1 Decembrie, Nr. 1, Incinta Casei de Cultura a Sindicatelor Oradea-Etaj 2
  Bihor
  IČO: 28050874
  Bankové spojenie: RO08BTRL00504202F24532XX
  BANCA TRANSILVANIA ORADEA

   

  Ak vás prezentácia našej firmy zaujala

  Kontaktujte nás