Kontakt

Kontaktné údaje

Crystal Call, a.s. 

Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 880 805
IČO DPH: SK2021805225
Zapísaná: OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 4346/B

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SWIFT kód: UNCRSKBX
IBAN kód: SK72 1111 0000 0010 8156 2009

Obchodné oddelenie:
sales@crystalcall.eu
0800 555 666

(pre volania zo zahraničia: +421 2 322 33 110 )

Ekonomické oddelenie:
ekonom@crystalcall.eu

Oddelenie ľudských zdrojov:
hrcc@crystalcall.eu

Slovenská republika:
Crystal Call, a.s
Hálkova 1/A
831 03 Bratislava
IČO: 35880805
IČ DPH: SK2021805225
Bankové spojenie: 1081562009/1111
UniCredit Bank

Slovenská republika:
Námestie SNP 639/22
972 71 Nováky

Slovenská republika:
Sládkovičová 756/39
957 01 Bánovce nad Bebravou

Slovenská republika:
Masarykova 2722/22
080 01 Prešov

Slovenská republika:
M. R. Štefánika 2329
075 01 Trebišov

Slovenská republika:
Dopravná 2
955 01 Topoľčany

Slovenská republika:
Nám. sv. Anny č. 3
(vchod vedľa UniCreditBank)
911 01 Trenčín

Slovenská republika:
R. Jašíka 652/14,
958 01 Partizánske

Česká republika:
Crystal Call, s.r.o.
T.G.Masaryka 2433
760 01 Zlín
IČO: 29298415
IČ DPH: CZ29298415

Maďarsko:
Crystal Call Hungaria Kft.
Petőfi Sándor utca 48
2724 Újlengyel
IČO: Cg. 13-09-163763
IČ DPH: HU22774743

Poľská republika:
Crystal Call Spolka z o.o.
ul. Cieszyńska 365
43 300  Bielsko-Biala (Wapienica)
IČO: 243390197
IČ DPH: PL5472147983

Rumunsko:
Crystal Call SRL
Oradea str. Cuza Voda nr.50
Judetul Bihor
IČO: 28050874
Bankové spojenie: RO08BTRL00504202F24532XX
BANCA TRANSILVANIA ORADEA

Ak vás prezentácia našej firmy zaujala

Kontaktujte nás